Звіт
директора закладу Грищенко Г.О.
«Про основні напрями та підсумки діяльності закладу протягом 2017-2018 н.р.»

11.06.2018 р.

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися упродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. І Нова українська школа повинна готувати до цього.

Зважаючи на сказане вище, розроблено міську Програму розвитку освіти на 2017-2020 роки, головною метою якої є підвищення якості освітнього процесу, забезпечення інноваційного розвитку галузі через удосконалення системи управлінської діяльності, використання компетентнісного підходу та педагогіки партнерства, формування вмотивованого педагога та учня, реалізацію принципу дитиноцентризму.

Незаперечним є факт, що освіта в сьогоднішньому світі має фундаментальне значення і виконує складну місію.

Проаналізувавши всі процеси, які відбулися у школі, наша увага спрямована не лише на вдосконалення навчального процесу, підвищення рівня знань учнів, їхньої успішності, але в першу чергу на виховання гідних громадян України, відданих національній ідеї, патріотизму, любові до нашого народу, його культури.

У закладі діють органи громадського самоврядування:

- загальні збори

- рада закладу

- батьківська рада

- учнівська рада

У школі у 2017-2018 н.р. навчалося 366 учнів, з якими працювали 42 педагоги, 1 дошкільна група (30 вихованців).

Для батьків, які вирішили виховувати дитину в умовах сімꞌї, у закладі через консультативний центр надається кваліфікована допомога з питань навчання, виховання та розвитку дітей шестирічного віку.

У результаті проведеної роботи відсоток охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою становить 100%.

Наші вихованці – випускники дошкільної групи.

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
14 дітей 15 дітей 16 дітей 9 дітей 9 дітей 16 дітей

Колектив свою увагу зосереджує на розв’язанні проблем щодо впровадження інноваційних освітніх технологій як запоруки втілення стратегії педагогічного задуму.

Виховна робота у 2017-2018 н.р. була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти», Закону України «Про охорону дитинства», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ» та Обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020роки.

Процес виховної роботи у закладі був спрямований на реалізацію основних завдань і принципів виховання, вивчення особистості школяра.

У цьому навчальному році продовжено роботу над проблемно-методичною темою: «Творче спрямування інноваційної діяльності педагогічного колективу закладу на формування ключових освітніх компетентностей учнів та становлення і виховання громадянина-патріота в родинно-шкільному просторі».

У своїй роботі педколектив виходить із того, що у вихованні підростаючого покоління важливими чинниками має стати патріотичне виховання та родинна педагогіка, які спрямовані на підготовку дітей до самостійного життя, їхню адаптацію у суспільному й природному довкіллі. У 2017-2018 н.р. пріоритетними було визначено реалізацію ціннісного ставлення особистості учня до суспільства і держави, формування моделі випускника, а також виховання патріотичної та громадянсько свідомої особистості школяра.

У закладі створені і активно діють наступні виховні центри:

- історико-краєзнавчий музей «Із давнини у майбуття»;

- кімната народознавства;

- центр суспільно-громадянського виховання «Я і суспільство».

Методична робота з класними керівниками ґрунтується на основі діагностики і була спрямована на підвищення професійної майстерності, на розвиток творчого потенціалу класного керівника. Протягом навчального року відбулися засідання методичного об’єднання класних керівників з тем:

- Основні напрямки виховної роботи у 2017-2018 н.р. (серпень 2017 р.).

- Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості (­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­листопад 2017 р.).

- Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентності особистості (лютий 2018 р.).

- Системний підхід до роботи з батьками. Підсумки роботи шкільного методичного об’єднання класних керівників (травень 2018 р.)

У травні 2018 року було проведено педагогічну раду з теми: «Обдаровані діти. Проблеми. Пошуки. Знахідки». У червні 2018 року було проведено засідання педагогічної ради з теми: «Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості»

У 2017-2018 н.р. були реалізовані наступні проекти:

- «Подаруй книгу ровеснику зі Сходу» (вересень 2017 р.);

- благодійна акція «Турбота» (жовтень 2017 р.);

- благодійні ярмарки (грудень 2017 р., квітень 2018 р.)

- благодійна акція спільно з волонтерською організацією «РУЄВИТ» (листопад 2017 р.);

- Виховний захід «Волонтери – люди доброї волі» (спільно з громадськими волонтерськими організаціями та тиннівською громадою) (березень 2018 р.)

- благодійний проект «Подарунок на Миколая» (грудень 2017 р.);

- День дублера (до Дня місцевого самоврядування) (грудень 2017 р.);

- благодійний проект «Врятуємо життя разом» (грудень 2017 р., квітень 2018 р.);

- «Добро на Різдво» (гостини дітей з м. Авдіївка)(січень 2018 р.);

- Великодня майстерня випускників (квітень 2018 р.)

- екологічний проект «Алея випускників» (травень 2018 р.)

- регіональне свято «Родинне коло» (жовтень 2017 р., травень 2018 р.)

У 2017-2018 н.р. активізувалася співпраця класних керівників, адміністрації закладу із батьківською громадою. Проведено загальношкільні батьківські збори:

І. Батьківська конференція: «Організація навчально-виховного середовища в новій українській школі» (вересень 2017 р.).

ІІ. Профорієнтаційні батьківські збори в 9-их, 11-му класі (грудень 2017 р.).

ІІІ. Підсумки навчання в І семестрі. (січень 2017 р.).

ІV. «Здрастуйте, ми – ваші діти!» (благодійний концерт-звіт гуртків «Подаруй радість людям») (травень 2018 р.).

Проведено низку батьківських зборів у випускних класах: 9-х та 11-му за участю представників міського центру зайнятості. Тематика зборів – профорієнтаційна.

У 2017-2018 н.р. у закладі працювало 7 гуртків (16 груп) та дозвіллєвий центр «Клуб здоров’я» за такими напрямами позакласної роботи:

- 3 гуртка художньо-естетичного напряму ( 154 учні);

- 1 гурток туристсько-краєзнавчого напряму ( 30 учні);

- 1 гурток військово-патріотичного напряму ( 33 учнів);

- 1 гурток фізкультурно-спортивного напряму (15 учнів);

- 1 гурток дослідно-експериментального напряму (15 учнів);

дозвіллєвий центр «Клуб здоров’я» (50 учнів+батьки); в яких було залучено 297 учнів, що становить 81% від загальної кількості дітей(у 2016-2017 н.р. 76,5%)

Гурткова робота була побудована на інтересах учнів до певного виду діяльності. При організації гурткової роботи були враховані побажання учнів, які вони висловили під час рекламної акції «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» (вересень 2017 р.), яку проводили керівники гуртків. Опитування показало, що найбільшою популярністю серед учнів користуються гуртки: спортивний туризм (керівник Козяр Ю.Г.), шаховий (керівник Бестюк В.Д.), колектив естрадної пісні (керівник Бружинська М.М.), хореографічний (керівник Дещинська Ю.М.), історичне краєзнавство (керівник Андреєва А.В.), в’язання гачком (керівник Міщук О.С.). Члени цих гуртків є переможцями і призерами Всеукраїнських, обласних, міських та загальношкільних конкурсів і змагань. За результатами роботи протягом 2017-2018 н.р. керівникам цих гуртків оголошено подяку адміністрацією закладу.

Проблемним залишається охоплення гуртковою роботою окремих учнів, які перебувають на внутрішньо шкільному обліку.

У 2017-2018 н.р. колектив закладу реалізовував головні завдання - виховання громадянських якостей особистості та духовно осмисленого патріотизму, а також формування особистості, яка прагне і вміє здійснювати творчу діяльність у художній сфері. Для цього у закладі проводилися:

- Декадник військово-патріотичних заходів «Ми - українці» (жовтень 2017 р.);

- Декадник правоосвітньої та правовиховної роботи «Я, час, право» (листопад-грудень 2017 р.);

- Шкільний конкурс талантів «Зірковий Олімп» (листопад 2017 р.);

- Етнографічна експедиція «Як в народі зустрічають новорічні свята» (грудень-січень 2018 р.);

- Шевченківський декадник «Весна починається з Шевченка» (березень 2018);

- Благодійні акції «Великодні дзвони» (квітень 2018 р.);

- Звітний концерт «Здрастуйте, ми – віші діти» (травень 2018 р.);

- Волонтерська діяльність;

- Шкільні родинні свята, регіональні свята «Родинне коло»;

- Участь у загальноміських олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках, експедиціях тощо.

З метою демократизації управління в закладі було створено органи учнівського самоврядування – шкільну учнівську раду, яка є справжньою школою формування соціальної активності та відповідальності, громадянського виховання школярів, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення. Учнівське самоврядування діє згідно із Статутом.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори. Звітно-виборча кампанія у вересні 2017 р. пройшла на належному рівні. В органах шкільного самоврядування залишається ще багато невирішених проблем. Голова учнівської ради – Демянчук Віталій (10 клас) продемонстрував належні лідерські якості, що допомогло активізувати роботу учнівської ради.

Традиційним стало проведення у закладі Дня дублера до дня місцевого самоврядування. Цьогоріч було змінено традиційну форму проведення, замість учнів у ролі дублерів виступали батьки, якими було проведено безліч цікавих заходів: майстер – класи з виготовлення новорічних іграшок, уроки фізкультури у цікавій формі, виховні години з профорієнтаційної тематики, зустрічі з успішними випускниками нашого закладу та інше.

У цьому навчальному році робота шкільної учнівської ради була спрямована на удосконалення структури самоврядування. Так, було активізовано роботу комісії учнівської ради – «Пошук», метою якої була активізація краєзнавчо-пошукової роботи та створення і проведення екскурсій у шкільному музеї.

Проведені протягом року заходи: «Свято першого Дзвоника», вітання до Дня вчителя, «Свято талантів», фестиваль творчості учнівських колективів «Тобі, Україно, присвячується», «Свято Останнього дзвоника», «Випускний вечір - 2018» показали, що активно працюють - члени комісій «Організація дозвілля». Так, учасники цієї комісії учнівської ради стали учасниками міського відео-конкурсу агітбригад «Молодь обирає здоров’я».

Потрібно налагодити в учнівському самоврядуванні інститут громадських доручень: доручення повинні бути продумані, проводити рейтинги виконання доручень, розглядати доручення як розвиток лідерських якостей учнів.

Актив шкільної учнівської ради брав участь у Різдвяних зустрічах лідерів учнівського самоврядування з мером міста Хомком В.Є., заступником міського голови Кульчинською Г.Г. та начальником управління освіти Харковцем В.С.

У цьому навчальному році значно активізувалася робота з вивчення читацьких інтересів та запитів учнів бібліотекарем школи Гук Н.М. Проведені заходи: участь у «Святі букваря», участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!», виготовлення стенда «Книга в моєму житті», участь у міському конкурсі «Кращий читач року - 2018», посвята першокласників у читачі «Країна книжкова – країна казкова» засвідчили, що Гук Н.М. у своїй роботі використовує перспективні технології, створює соціально-педагогічні умови, спрямовані для позитивних змін у знаннях, навичках і вчинках вихованців, їхньому ставленні до соціуму, здоровому способі життя, правовому захисті, підвищенню читацьких інтересів. Гук Н.М. налагоджена тісна співпраця з міською бібліотекою-філією №5.

З року в рік зростає педагогічна майстерність учителя, підвищується рівень навченості, розвитку та вихованості учнів. Кількісний та якісний склад педагогічного колективу НВК № 17 на кінець 2017-2018 н.р.

Педагогічне звання, кваліфікація Кількість %
«Вчитель-методист» 6 14,6
«Старший учитель» 4 9,7
Вища категорія 24 58,5
І категорія 4 9,7
ІI категорія 9 21,9

У школі працюють соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, медсестра, логопед.

Педагоги закладу брали участь у міських та обласних конкурсах педагогічної творчості та майстерності. У порівнянні із попередніми роками знизився якісний показник участі у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

Рік К-сть робіт Переможці Лауреати
2016р. 9 2 2
2017р. 9 1 -
2018р. 5 1 2
Всього: 22 3 4

Призером цьогоріч стала Демянчук О.Є. та лауреатами - Демянчук О.Є. Мариніна Л.В. в номінації «Початкова освіта».

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психо­лога школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2017-2018 н. р. він нарахо­вував 56 учнів, з них:

• академічної обдарованості — 22 учні;

• спеціальної обдарованості — 34 учні.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдаро­ваності учнів. Робота направлена на виконання комплексної міської програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Психологом школи проводиться дослідження рівня готовнос­ті до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретич­ного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабі­неті. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку прово­диться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять за кожним предметом навчального плану.

У 2017-2018 н.р. учителі школи проводили індивідуальні заняття, консультації, працювали факультативи: «Українське народознавство», «Рівнезнавство», «Основи християнської етики», спецкурси: «Зарубіжна література», «Розвиток продуктивного мислення» - робота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів.

Цікавими були предметні тижні з математики, української мови та літератури, іноземних мов, суспільних дисциплін, а також тиждень початкової школи.

Учні школи брали участь у міських олімпіадах з базових дисциплін, олімпіадах «Юне обдарування» та «Крок», конкурсі ім. П. Яцика, конкурсах «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Грінвіч», «Фенікс».

У 2017-2018 н.р. значно розширився діапазон обраних учнями конкурсів, збільшилась кількість учасників у них, цим самим школярі підвищують свій інтерес до вивчення окремих навчальних дисциплін, а вчителі формують у своїх виконавців прагнення до самопошуку, самовдосконалення та самореалізації.

Це стало результатом збільшення кількості учасників ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, що відповідно вплинуло на збільшення кількості призерів:

К-сть учасників І м ІІ м ІІІ м Всього призерів Всього призерів 2016-2017 н.р
28 - 3 3 6 2

1. Шуньков Олексій – ІІ місце (трудове навчання) – вч. Онищук О.І.

2. Яремчук Ілона – ІІ місце (біологія) – вч. Сернюк В.Л.

3. Крилова Марина – ІІ місце (трудове навчання) – вч. Міщук О.С.

4. Ніколайчук Віктор – ІІІ місце (українська мова та література) – вч. Грищенко Г.О.

5. Колодич Олександра – ІІІ місце (історія) – вч. Вінічук Л.В.

6. Дмитренко Поліна - ІІІ місце (трудове навчання) – вч. Міщук О.С.

Порівняльна таблиця результатів участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН:

Всеукраїнські олімпіади ІІ етап МАН
2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р.
6 призерів 2 призерів 6 призерів 7 учасників 4 призерів 3 учасників 5 учасників 4 призерів

Досягнення школярів закладу в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, в порівнянні з минулими роками, такі:

№ з/п Назва предмету Кількість призерів ІІ етапу олімпіади Загальна к-сть
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1. Українська мова І (ІІІ) І (ІІІ) 2
2. Математика
3. Біологія І (ІІІ) ІІ(ІІІ) І(ІІІ) І (ІІ) 5
4. Географія
5. Історія І(ІІІ) І(ІІІ) І (ІІІ) 3
6. Хімія
7. Фізика
8. Інформатика
9. Економіка
10. Правознавство
11. Англійська мова
12. Трудове навчання І(ІІІ) І(ІІІ) ІІ(ІІ), І(ІІІ) І(ІІ) ІІ (ІІ), І(ІІІ) 8
13. Інформаційні технології І (ІІІ) 1
Всього: 2 1 3 6 2 6 19

Результативність участі учнів закладу в міських, обласних конкурсах:

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» - ІІІ місце – Демянчук В. (10 клас) в номінації «Історія України і державотворення» (вчитель Вінічук Л.В.);

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» - ІІІ місце – Колодич О. (9-А клас) в номінації «Історія України і державотворення» (вчитель Вінічук Л.В.);

ІІІ місце – Новосад Я. (7 клас) в номінації «Образотворче мистецтво» (вчитель Лепа С.Є.);

- міський конкурс «Юна вишивальниця» серед учнів 9,11 класів – ІІІ місце - Лисенко Л. (8-А клас), ІІІ місце – Шпичко С. (8-А клас) (вчитель Міщук О.С.);

- ІІ етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» - ІІІ місце – вихованці гуртка «Історичне краєзнавство» (керівник Андреєва А.В.);

- міський конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» - ІІ місце – Кондратюк В. (7 клас) (вчитель Храпейчук Н.О.), ІІ місце – Павловський Д., Синицька А. (3-А клас) (вчитель Демянчук О.Є.);

- міський конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники. Рівне сміється» - ІІ місце – Лешундак О., Євчук Д., Станішевська Я. (5-А клас) (вчитель Зубченко С.В.), ІІІ місце – Мацюк Н., Пінчук Д. (11 клас) (вчитель Храпейчук Н.О.);

- міський фестиваль-конкурс шкільних хореографічних колективів «Веселі закаблуки» - І місце в номінації «Сучасний танець»– ансамбль дівчаток хореографічного гуртка, ІІ місце - хореографічний колектив (керівник Дещинська Ю.М.);

- міський фестиваль-конкурс «Юні знавці зарубіжної літератури» - ІІІ місце – Ніколайчук В., Демянчук В., Михалюк В. (10 клас) в номінації «Поетична композиція» (вчитель Грекова І.Ю.);

- міський етап Х Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» - ІІ місце – Мацюк Н. (11 клас) (вчитель Вінічук Л.В.);

- ІІ етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка – ІІ місце – Костюк А. (11 клас), ІІІ місце – Шафранська А. (7 клас) – (вчитель Храпейчук Н.О.)

- міська олімпіада з української мови та літератури «Крок» - ІІ місце – Гук С. (6-Б клас) (вчитель Лисенко З.Б.);

- міські змагання з початкового технічного моделювання – ІІІ місце – Кобилинський М., Станішевська Я. (5-А клас) (керівник гуртка Романюк В.Ф.);

- міська виставка-конкурс технічної творчості «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» - ІІ місце – Демянчук В. (10 клас);

- загальноміська гра-змагання «Експедиція річкою» - ІІІ місце –Панчук А. (8-А клас), Ярмолюк Є., Петух Д. (7 клас) (вчитель Сернюк В.Л.);

- загальноміська гра-змагання «Пригоди в лісі» - ІІІ місце – Кулакевич Д., Міщук О., Щербачук Р. (5-Б клас) (вчитель Сернюк В.Л.);

- загальноміська гра-змагання «Пташиний переліт» - ІІІ місце – Демчук А., Повар Р., Сущик В. (6-А клас) (вчитель Сернюк В.Л.);

- загальноміська гра-змагання «Пташиний ярмарок» - ІІ місце – Демчук А., Повар Р., Сущик В. (6-А клас) (вчитель Сернюк В.Л.);

Учні закладу постійно є учасниками та призерами конкурсів, які організовує екологічна студія міського Палацу дітей та молоді, а саме:

«Замість ялинки – зимовий букет», «Новорічна композиція», «Годівничка для синички», «Ключі від парку» тощо.

Необхідно також відмітити налагоджену систему роботи з обдарованими дітьми, яка постійно приносить результати, в педагогічній діяльності вчителів: Онищука О.І., Сернюк В.Л., Міщук О.С., Андреєвої А.В., Вінічук Л.В., Храпейчук Н.О., Лисенко З.Б., Лепи С.Є., Бружинської М.М., Дещинської Ю.М., Бестюка В.Д., Козяра Ю.Г. Їх вихованці щорічно стають призерами та лауреатами обласних, міських конкурсів, фестивалей, змагань, тощо.

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації про­грами «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребу­ють вирішення на всіх рівнях. Тому необхідно удосконалити освітній процес з обдарованими дітьми із озброєння їх практичним розумінням основ наук, розвитку здібностей, творчої активності, системного використання різних видів урочної та позаурочної діяльності.

У цьому навчальному році на базі закладу працював табір відпочинку дітей з денним перебуванням «Тина». 80 учнів 1-5-х класів мали змогу оздоровитися (4 загони, 1 з яких - мовний). Харчування за рахунок бюджетних коштів – 35 грн. на дитину щоденно.

Психолог закладу Прохоренко Н.О. здійснює кваліфікований супровід навчально-виховного процесу з метою створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості кожної дитини. Організовано проведення консультацій для батьків «Порадьтеся з психологом» у визначений час (щосереди з 15.00 до 19.00 год.). За цей період практичним психологом, соціальним педагогом надано консультації для батьків щодо зниження дитячої агресивності та налагодження комунікативної взаємодії батьків з дітьми.

Орієнтуючись на потреби сьогодення, побажання батьків, індивідуальні здібності дітей колектив шукає нові форми роботи з батьками наших вихованців.

Так, задля безперервного спілкування з батьками та учнями ми постійно використовуємо офіційний сайт, на якому систематично поновлюється інформація для батьків. Родини дітей можуть цікавитися шкільним життя, переглядаючи на сайті фото та відеоматеріали, коментувати, висловлювати свої побажання та думки.

По-справжньому високого рівня виховання і навчання можна досягти лише в тісній взаємодії із сім’єю, зробивши батьків учасниками навчального процесу. Із першої зустрічі з батьками наші педагоги намагаються довести їм, що наш заклад – це одна велика родина. Цей тісний зв'язок між освітнім закладом і родиною допомагає педагогам досягти успіху, отримати задоволення від роботи, а батькам – отримати цінну інформацію про своїх дітей, їхні здібності та інтереси.

Кiлькiсть переглядiв: 337

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.